..........................................

___________________

 

www. ali-shariate.blogfa.com

گویای نگفتنی های شریعتی

 

 

____________________

............................................

 

 

کاش اینها حرفم را نمی فهمیدند!

 

اینها حرفم را بد می فهمند...

 

که از هزار نفهمیدن بدتر است.

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, جملات قصار شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان عاشقانه شریعتی
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 22:25 توسط اسماعیل شاه محمدی |

 

سه چیز را نتوانستند از من بگیرند,

 

تنهایی,کتاب,قلم

 

اما چهارمین چیز را از من گرفتند,

 

ازادی

 

این چهار اصل  دنیای من است.

 

دکتر شریعتی

 برچسب‌ها: شریعتی, سخنان زیبای شریعتی, جملات پر درد شریعتی, سخنان حکیمانه شریعتی
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم مرداد 1393ساعت 11:29 توسط اسماعیل شاه محمدی

 

بعضی ادمها 

وقتی به مسجد میروند

جوری در و دیوار مسجد رو نگاه میکنند!!!

که انگار خدا فقط تو مسجد نشسته و جاهای دیگه نیست.

 

 

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, سخنان پر مفهوم شریعتی, سخنان, جملات پر درد شریعیی
+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:21 توسط اسماعیل شاه محمدی

                                               

                                                 به کدامین گناه ؟؟؟

                           

                                                   

                     

                    بدون شرح


+ نوشته شده در پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 21:51 توسط بهتاش |

 

ـــــــــــــــــ

 

 

تنهایی ، آرامگاه جاوید من است

 

و درد و سکوت ، همنشین تنهایی من!

 

به پریشانی یک آرزوی آشفته

 

چه می دانم چگونه ؟

 

از تنهایی اتاق گریختم

 

ـــــــــــــــ

 

پوچی زندگی امروز یعنی:

 

فدا کردن اسایش برای,

 

فقط و فقط وسایل اسایش

 

ـــــــــــــــ

 

انسان یک تردید است ,

 

میان یک قطب لجنی و

 

یک قطب خدایی

 

ــــــــــــــــ

 

 برچسب‌ها: اشعار زیبای شزیعتی, شعرهای زیبا شریعتی, اشعار خواندنی شریعتی
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 9:12 توسط اسماعیل شاه محمدی

 

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند

و در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم،

شاید این است دلیل تنهایی مان..

دکتر علی شریعتی

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, جملات قصار شریعتی, سخنان ناب شریعتی, جملات بزرگان
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 21:42 توسط اسماعیل شاه محمدی


برادر چراغها را باید روشن کرد.

من از تو برای طلوع بی تاب ترم.

بگذار این مذهب جادو در روشنی بمیرد

تا مذهب "وحی" را ببینیم.

چهره "علی" در روشنایی زیبا و خدایی است

به تو و من بی مذهب و مذهبی هر دو

 

علی را در تاریکی نشان داده اند...

شهید دکتر علی شریعتی


 

نوش جان کردم
تمام درد هایم را
و هنوز در این باورم که،،
خوردن بغض
روزه ام را باطل نمیکند!!!

بهتاش تفرشی

 


+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 13:33 توسط بهتاش |

 

به پذیرفتن چیزی که پذیرفتنی نیست ,

 

مومن شدن عین خریت است.

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان زیبای حکیمانه, سخنان ناب شریعتی
+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم تیر 1393ساعت 23:3 توسط اسماعیل شاه محمدی

 

 

از دو کار نفرت دارم...

 

یکی درد و دل کردن

و

و دیگری از خود دفاع کردن

 

 برچسب‌ها: جملات قصار شریعتی, سخنان عاشقانه شریعتی, سخنان حکیمانه شریعتی
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت 21:26 توسط اسماعیل شاه محمدی

 

چاپلوسی یونجه لطیفی است,

 

برای درازگوشان دمبه دار خوشحال.

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان دلنشین شریعتی, سخنان ناب شریعتی
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 17:40 توسط اسماعیل شاه محمدی

_

__

____

________

_____________

___________________

___________________________

___________________________________ 

یکی از دوستان گفته بودند:

ما گوشمون از این حرفا پر شده,

دیگه بسته وقت عمله...

.

.

.

.

.

آن ها که از در می آیند و می روند,

چهارپایان نجیب و ساکت تاریخ اند,

حادثه ها را تنها کسانی در زندگی آدمی آفریده اند,

که از پنجره ها بیرون جسته اند,

و… یا به درون پریده اند.برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان زیبای حکیمانه, سخنان ناب شریعتی
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 11:16 توسط اسماعیل شاه محمدی |

_____________

 

هنگامی که به دنیا می آیی همه می خندند...

در حالی که تو می گریی ،

 

پس ای عزیز...

 

زندگیت را چنان بگذران,

که در روز مرگ در حالی که همه می گریند,

و تو تنها کسی باشی که می خندی !

دکـــــــــــــــــــــــــتر شـــــــــــــــــــریعتی

_____________برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی در مورد عشق, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان زیبای شریعتی
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 10:16 توسط اسماعیل شاه محمدی

********

 

ای صد افسوس که چون عمر گذشت ،معنیش می فهمیم

کاین سه روز عمر از عمرم به این ترتیب گذشت,

کودکی بی حاصل،نوجوانی باطل ،وقت پیری غافل,

به زبانی دیگر:

کودکی در غفلت،نوجوانی شهوت،در کهولت حسرت ,

 

********

 

می دانم تشنه ای اما …

 

اما این دریا را در کوزه نمی توان کرد.

 

********

 برچسب‌ها: اشعار زیبای دکتر شریعتی, سخنان زیبای شریعتی, سخنان دلنشین و حکیمانه شریعتی
+ نوشته شده در جمعه بیستم تیر 1393ساعت 10:37 توسط اسماعیل شاه محمدی |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشک,

 

ــــــــــزیباترین شعر,ــــــــــ

 

ــــــــــو بی‌تاب ترین عشق,ــــــــــ

 

ــــــــــو گدازان‌ترین ایمان,ــــــــــ

 

ــــــــــو داغ‌ترین اشتیاق,ــــــــــ

 

ــــــــــو تب‌دارترین احساس,ــــــــــ

 

ــــــــــو خالص‌ترین گفتن,ــــــــــ

  

ــــــــــو لطیف‌ترین دوست داشتن است,ــــــــــ

 

ــــــــــکه همه، در کوره یک دل،ـــــــــ

 

ــــــــــبه هم آمیخته و ذوب شده‌اند,ــــــــــ

 

ــــــــــو قطره‌ای گرم شده‌اند،ــــــــــ

 

ــــــــــو نامش اشک است.ــــــــــ

دکــــــتـــــر شــــــریعتـــــيبرچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی در مورد عشق, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان زیبای شریعتی, سخنان شریعتی در مورد دوست داشتن
+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 11:25 توسط اسماعیل شاه محمدی |

 

من ادعا نمیکنم همیشه به یاد آنهایی هستم که دوستشان دارم,

 

اما ادعا میکنم حتی در لحظاتی هم که به یادشان نیستم,

 

آنها را دوست دارم.

 برچسب‌ها: سخنان زیبای شریعتی در مورد عشق, جملات پر درد شریعتی, جملات پر معنی شریعتی, سخنان زیبای شریعتی
+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 9:56 توسط اسماعیل شاه محمدی

مطالب قدیمی‌تر